Ochrona danych osobowych

30 kwietnia wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”. Dekret został wydany przez Konferencję Episkopatu Polski i jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Na jego podstawie w ostatnich dniach zostały wydane szczegółowe zalecenia, które każda parafia jest zobowiązana przestrzegać.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne