Ochrona danych osobowych

30 kwietnia wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”. Dekret został wydany przez Konferencję Episkopatu Polski i jest zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Na jego podstawie w ostatnich dniach zostały wydane szczegółowe zalecenia, które każda parafia jest zobowiązana przestrzegać.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną