czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Ostatnie pożegnanie ks. Longina


Dzisiaj przed południem pożegnaliśmy pochodzącego z naszej parafii śp. ks. Longina Blachę.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. bp Adam Wodarczyk, który wygłosił także Słowo Boże. Eucharystię koncelebrowali ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej oraz prawie trzydziestu innych kapłanów.

Ks. Longin spoczął na naszym parafialnym cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


Śp. Ksiądz Longin Blacha

Urodził się 9 marca 1929 roku w Niedobczycach w rodzinie Emanuela i Teresy z domu Stołtna. Ojciec pracował na kopalni „Rymer”, matka zajmowała się domem. Miał starszego brata. Ochrzczony został 17 marca 1929 roku w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Tam też przystąpił do Komunii świętej i do bierzmowania, przyjmując imię Antoni. W parafii był prezesem Sodalicji Mariańskiej. Po ukończeniu w 1943 roku niemieckiej szkoły ludowej w Niedobczycach został uczniem ślusarskim w Warsztacie Uczniowskim przy KWK „Rymer”, gdzie pracował do 1945 roku. Następnie podjął naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Rybniku. W maju 1950 roku zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego. Po maturze pracował krótko w rybnickim oddziale Narodowego Banku Polskiego, a następnie przez rok, jako nauczyciel, w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach.

W 1951 roku został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia subdiakonatu i diakonatu otrzymał wiosną 1955 roku w Krakowie z rąk bp. Franciszka Jopa. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 1956 roku z rąk Biskupa Zdzisława Golińskiego w  katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (wówczas Stalinogrodzie). Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Józefa w Mysłowicach – Krasowach (1956-1957) i św. Józefa w Katowicach – Załężu (1957-1958), św. Mikołaja w Bielsku – Białej (1958-1959), św. Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej Górze (1959-1960), Chrystusa Króla w Katowicach (1960-1967) i św. Marii Magdaleny w Tychach (1967-1968). Proboszcz katedry, ks. Rudolf Adamczyk, napisał o nim, że „jest gorliwym kapłanem, jego specjalnością jest duszpasterstwo dzieci i sprawy małżeńskie, lubi spowiadać, i nigdy nie uchyla się od tej pracy, z sumiennością poświęca się chorym, pilnuje życia wewnętrznego, chętnie odwiedza rodziny w celach duszpasterskich, ma zacięcie praktyczne”.

W 1968 roku wraz z ks. Sylwestrem Antoszem zgłosił gotowość podjęcia pracy duszpasterskiej w nowo tworzonej diecezji gorzowskiej i został wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie. Po roku pracy z powodów zdrowotnych powrócił do diecezji katowickiej. Został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie – Batorym (1969-1970).

Latem 1970 roku rozpoczął pracę w Rybniku, najpierw jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej, a następnie jako kapelan w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Posługę tą pełnił z oddaniem przez 24 lata. Oprócz pomocy pacjentom szpitala, zaangażował się w odbudowę zniszczonego działaniami wojennymi kościółka szpitalnego. W 1994 roku został zwolniony z obowiązków kapelana i przeniesiony na emeryturę, jednak nie chciał zrezygnować z pracy wśród chorych. Jako emeryt zamieszkał w Katowicach – Panewnikach, a następnie w Domu Księży Emerytów.

Zmarł 11 lipca 2020 roku w Domu św. Józefa w Katowicach w 91 roku życia i 64 roku kapłaństwa.

Ks. Jakub Kania
Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Katowicach


Galeria zdjęć z uroczystości pogrzebowej