czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

Oto nasz Boży dom


102 lata temu poświęcony został nasz kościół – Boży dom, w którym odtąd codziennie sprawowana jest Eucharystia i udzielane są pozostałe sakramenty. Za ten dar pięknej świątyni i żywej wspólnoty parafialnej dziękowaliśmy Panu Bogu podczas uroczystej mszy św. sprawowanej o godz. 9.00. Eucharystii w intencji wszystkich parafian przewodniczył ks. prof. Arkadiusz Wuwer, który wygłosił też Słowo Boże, a koncelebrowali ją ks. prob. Stanisław oraz ks. prałat Hubert, modląc się także za żyjących parafian oraz tych, którzy odeszli już do Pana…