Pamiętamy o tych, którzy odeszli


Wczoraj i dzisiaj odwiedzamy cmentarze – wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą nieba oraz tych zmarłych, którzy jeszcze potrzebują naszej modlitwy.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną