Pamiętamy o tych, którzy odeszli


Wczoraj i dzisiaj odwiedzamy cmentarze – wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą nieba oraz tych zmarłych, którzy jeszcze potrzebują naszej modlitwy.