poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Aktualności

Parafialna Rada Duszpasterska na lata 2022-2027


Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w zgłaszanie kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W sumie parafianie zgłosili 13 osób, z tego 9 osób wyraziło zgodę na kandydowanie. Z uwagi na fakt, że do obsadzenia było 10 miejsc, wszyscy kandydaci wchodzą automatycznie w skład Rady Parafialnej, bez konieczności przeprowadzania wyborów. Dodatkowo w skład Rady wchodzi sześć osób z urzędu oraz trzech parafian z mianowania proboszcza.

Poniżej przedstawiamy cały skład Rady, która liczy 19 osób, na lata 2022 – 2027. Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej odbędzie się w miesiącu wrześniu, podczas którego będzie miało miejsce zaprzysiężenie wszystkich jej członków.


Członkowie Rady z urzędu
1. ks. Kołodziej Stanisław (proboszcz, przewodniczący PRD)
2. ks. Janusz Jarosław (wikariusz)
3. ks. Wojtała Paweł (wikariusz)
4. Siostra Tymoteusza (przełożona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek)
5. Brachmańska Ewa (przedstawicielka katechetów)
6. Kula Andrzej (przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej)
7. Juzek Sławomir (przedstawiciel organistów)

Członkowie Rady z mianowania proboszcza
8. Durczok Gabriela
9. Winsławski Wiesław
10. Skowron Marek

Członkowie Rady zgłoszeni przez parafian
11. Biegesz-Wielińska Daria
12. Jastrzembska Krystyna
13. Koterba Krzysztof
14. Milek Urszula
15. Pawliczek Wojciech
16. Piecowski Wojciech
17. Skaba Sebastian
18. Skorupa Jacek
19. Skorupa Tomasz