Pielgrzymka do Brzezia i Raciborza

Członkowie naszej Akcji Katolickiej zaprosili wczoraj osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami na pielgrzymkę do grobu Służebnicy Bożej S.M. Dulcissimy Hoffman w Brzeziu oraz do Raciborza. Pielgrzymom towarzyszył ks. prałat Hubert oraz ks. Jarosław.

Foto: Stanisław Piskorski


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną