Pielgrzymka do Tyńca, Mogiły i na Skałkę


Zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę do Krakowa, która odbędzie się w sobotę 7 października. W czasie wyjazdu odwiedzimy Tyniec, Mogiłę i Skałkę, a na koniec krakowski rynek.

Opieka duchowa: ks. Stanisław Kołodziej, ks. Arkadiusz Wuwer.

Koszt pielgrzymki: 120 zł.
Cena zawiera:
– transport: przejazd komfortowym autokarem, opłaty parkingowe,
– bilety wstępu do Opactwa w Tyńcu, do muzeum w Mogile, koszt przewodnika po klasztorze w Mogile, ofiarę w kościele na Skałce,
– ubezpieczenie.


Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej. Przy zapisie podajemy imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz telefon kontaktowy.
Obecnie brak już wolnych miejsc – zapisy wyłącznie na listę rezerwową.


PROGRAM PIELGRZYMKI

Wyjazd z parkingu przy domu parafialnym o godz. 7.00.

TYNIEC
Przejazd do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, które usytuowane jest na malowniczym, wapiennym Wzgórzu Klasztornym, niedaleko Wisły. Jest to najstarszy z istniejących klasztorów w Polsce, bo jego początki sięgają prawdopodobnie już XI wieku.  W czasie wizyty w Opactwie poznamy jego historię i zwiedzimy kompleks klasztorny. Będzie też okazja, aby samodzielnie pospacerować, napić się kawy w kawiarni czy zajrzeć do sklepu z wyrobami benedyktyńskimi.

MOGIŁA
Po wizycie w Tyńcu odwiedzimy średniowieczne Opactwo Cystersów w Mogile, gdzie w kaplicy z Cudownym Krucyfiksem Jezusa Mogilskiego będziemy uczestniczyli we mszy św. O długiej tradycji kultu Krucyfiksu świadczy widoczna na ścianach ogromna ilość darów wotywnych oraz bruzdy wyżłobione w posadzce przez podchodzących na kolanach pielgrzymów. Wierni przybywają do Sanktuarium w Opactwie Cystersów także ze względu na relikwie Krzyża Świętego. W Mogile zobaczymy także m.in. bazylikę, kapitularz, krużganki klasztorne.

SKAŁKA
Ostatnim miejscem, jakie odwiedzimy, będzie bazylika Świętego Michała Archanioła i sanktuarium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce. Tamtejszym kompleksem klasztornym opiekują się ojcowie Paulini. Oprócz kościoła zobaczymy także Kryptę Zasłużonych, gdzie pochowani są m.in. Jan Długosz, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański czy Czesław Miłosz.

CZAS WOLNY
Po wizycie na Skałce przejście do rynku i czas wolny do godz. 18.30.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną