Pielgrzymka Legionu do Piekar

W minioną sobotę w Piekarach Śląskich odbył się coroczny, diecezjalny zjazd członków Legionu Maryi pod kierunkiem ks. Wacława Basiaka – opiekuna Legionu w naszej archidiecezji. W uroczystości wzięli także udział nasi parafianie, by swoje codzienne sprawy i zadania powierzyć Matce Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną