czwartek, 13 czerwca, 2024
Wkrótce

Pielgrzymka na Dolny Śląsk


Zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę do Henrykowa, Barda i Paczkowa.

Termin: 6 lipca.


Program:

Wyjazd sprzed kościoła o godz. 6.45.

Pierwszym miejscem, do którego się udamy, będzie Opactwo Cystersów w Henrykowie (woj. dolnośląskie). To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce. Początki zespołu klasztornego sięgają 1222 roku, kiedy to książę Henryk I Brodaty wydał Mikołajowi, kanonikowi katedralnemu wrocławskiemu, zgodę na osadzenie w Henrykowie zakonu cystersów – filii opactwa z Lubiąża. W 1228 roku wydany został przez Henryka II Pobożnego dokument lokacyjny klasztoru. W tym samym roku konsekrowano pierwszy, drewniany kościół klasztorny. W kolejnych latach Henryków wielokrotnie był niszczony i odbudowywany.

Na szczególną uwagę w kościele zasługują drewniane stalle z bogatą dekoracją rzeźbiarską, których budowa trwała 150 lat i została zakończona około 1709 roku, barokowy ołtarz główny z obrazem Michała Willmana wykonany w latach 1681-1702 oraz ołtarze boczne z okresu 1690-1770, barokowe organy pochodzące z XVII wieku, a także liczne dzieła malarskie barkowych mistrzów. W tym kościele będziemy uczestniczyli we mszy św.

Warto wiedzieć, że to właśnie w Henrykowie powstała słynna Księga Henrykowska, czyli kronika z drugiej połowie XIII wieku. To niezwykle cenny historycznie dokument, spisany po łacinie, który dodatkowo zawiera zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim: „Day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, które w transkrypcji można zapisać: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.

Po opuszczeniu Henrykowa udamy się do Barda, zwanego „miastem cudów”. Tutaj będzie czas na kawę, a potem zwiedzimy to urokliwe miasteczko  pod opieką przewodnika. Już około 1200 roku szerzył się na tych ziemiach kult Maryjny, związany z cudowną figurką Matki Boskiej, która jest po dziś dzień największym skarbem Barda. Czyim jest dziełem i kiedy znalazła się w Bardzie, nie wiadomo, ale prawdopodobnie to najstarsza drewniana rzeźba Matki Bożej w Polsce, a na pewno na Śląsku. Wieść o cudach łączonych z figurkę sprawiła, że od połowy XIV wieku Bardo zaczęło się mocno rozwijać dzięki przyjeżdżającym tutaj pątnikom. W Bardzie zobaczymy także ruchomą szopkę, która znajduje się w podziemiach bazyliki, a także odwiedzimy Muzeum Sztuki Sakralnej.

Pielgrzymkę zakończymy w Paczkowie – niewielkim miasteczku, które nazywane jest „polskim Carcassonne”, z uwagi na znakomicie zachowany pierścień średniowiecznych murów obronnych, z wieżami warownymi i basztami. Atrakcją średniowiecznego grodu jest rynek z renesansowym ratuszem i kamieniczkami oraz jedyny w Europie warowny kościół z kamienną studnią. Tam będzie okazja, aby samodzielnie pospacerować po mieście lub zjeść obiadokolację. 

W drogę powrotną wyruszymy około godz. 17.45.