Pielgrzymka niepełnosprawnych

Osoby chore i niepełnosprawne pielgrzymowały wczoraj do kościoła jubileuszowego Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu. Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęło się od wspólnie odmówionej Koronki, potem była Eucharystia sprawowana przez proboszcza niewiadomskiej parafii i oczywiście pamiątkowe zdjęcie pod grotą lourdzką.

Druga część spotkania odbyła się na zabytkowej kopalni „Ignacy”, gdzie na uczestników czekał poczęstunek oraz pan Stanisław, który opowiedział o pracy w tejże kopalni.

Serdeczne Bóg zapłać składamy członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy po raz kolejny zorganizowali spotkanie.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne