niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Pielgrzymka niepełnosprawnych

Osoby chore i niepełnosprawne pielgrzymowały wczoraj do kościoła jubileuszowego Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu. Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęło się od wspólnie odmówionej Koronki, potem była Eucharystia sprawowana przez proboszcza niewiadomskiej parafii i oczywiście pamiątkowe zdjęcie pod grotą lourdzką.

Druga część spotkania odbyła się na zabytkowej kopalni „Ignacy”, gdzie na uczestników czekał poczęstunek oraz pan Stanisław, który opowiedział o pracy w tejże kopalni.

Serdeczne Bóg zapłać składamy członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy po raz kolejny zorganizowali spotkanie.