Pierwsza Komunia Święta


Dzieci z niedobczyckich szkół przyjęły dzisiaj po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Życzymy im, by jak najczęściej przychodziły do Stołu Eucharystycznego, by z radością zawsze przyjmowały Ciało Chrystusa, słuchały Ewangelii i w codziennej modlitwie powierzały Panu Jezusowi wszystkie ważne i mniej ważne sprawy.


Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 33


Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną