niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Pierwsza pomoc

Pojęcie Pierwsza pomoc jest znane każdemu, jednak większość osób przyznaje, że w razie potrzeby nie byłaby w stanie jej udzielić. W Polsce co roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią podjąć podstawowych czynności ratowniczych do czasu przybycia służb medycznych. Tymczasem od pierwszej pomocy, udzielonej najczęściej przez świadka zdarzenia, zależy zdrowie a nierzadko też życie poszkodowanego.

Jeśli co dziesiąta osoba potrafiłaby udzielić pierwszej pomocy, rocznie milion osób na świecie zachowałoby życie!

W minioną sobotę nasza parafia zorganizowała pierwszy cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym zakresie przeszkoleni zostali dorośli oraz dzieci. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się m.in. jak skutecznie podjąć akcję ratunkową, jak wezwać służby ratownicze, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak postępować w przypadku zadławienia czy udaru.

Szkolenia te mogły zostać zorganizowane dzięki wsparciu Urzędu Miasta Rybnika a także społecznej pracy pielęgniarki, lekarzy i ratowników medycznych.

Parafia składa serdeczne podziękowania Państwu: Agnieszce Stronczek, Darii Biegesz-Wielińskiej, Marcinowi Wrzuś-Wielińskiemu, Witoldowi Margiciokowi oraz Piotrowi Szweblikowi za fachowe i pełne zaangażowania przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Parafia dziękuje również Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 21 za udostępnienie fantomów.