Rocznica przymierza


Członkowie ruchu szensztackiego oraz osoby, które przyjmują do swoich domów Matkę Bożą Pielgrzymującą spotkali się razem na wieczornej Eucharystii, by po raz kolejny świętować rocznicę Przymierza, jakie o. Józef Kentenich zawarł z Maryją.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną