czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

Roraty z kard. Wyszyńskim

Podczas tegorocznych Mszy św. roratnich dzieciom towarzyszy kard. Stefan Wyszyński. Najmłodsi nasi parafianie poznają historię życia Prymasa Tysiąclecia, jego piękną i niezłomną postawę, zwłaszcza w trudnych czasach komunizmu. Na wczorajszym spotkaniu dzieci miały okazję dowiedzieć się i zobaczyć jak w 1953 r. grupa ludzi z Urzędu Bezpieczeństwa aresztowała kard. Wyszyńskiego.

Za wielki trud przygotowywania i prowadzenia spotkań roratnich wielkie Bóg zapłać składamy Siostrom Tymoteuszy i Katarzynie, a także p. Adamowi Malczewskiemu oraz wszystkim pozostałym osobom, które czynnie angażują się w roraty.