„Serce” – numer lutowy

Lutowy numer „Serca” można będzie już jutro nabyć w naszej parafii. Znajdziemy w nim wiele ciekawych artykułów, m.in. o naszym klasztorze Sióstr Służebniczek, które za trzy tygodnie będą świętowały 50. rocznicę obecności w Niedobczycach. Jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy chodzić do kościoła i czy nie wystarczy być dobrym, żeby zostać zbawionym.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną