Święcenia ks. bpa Grzegorza

Dzisiaj w południe, w katowickiej Katedrze, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc udzielił święceń biskupich ks. prał. dr. Grzegorzowi Olszowskiemu. Współkonsekratorami byli abp Salvatore Pennacchio oraz abp Damian Zimoń. Ks. bp Grzegorz wybrał także dwóch księży asystujących, którymi byli nasz ks. proboszcz Stanisław oraz ks. Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną