Trzeciego dnia Zmartwychwstał

Od Wielkiego Czwartku trwaliśmy z Chrystusem w Jerozolimie. Po raz kolejny towarzyszyliśmy Mu w Wieczerniku, na dziedzińcu Piłata, szliśmy za Nim na Golgotę, by w końcu zachwycić się Pustym Grobem. Miłość zwyciężyła! Niech ta Miłość przenika nasze serca, niech będzie stale obecna w naszym codziennym życiu.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną