Trzy święte dni

Święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni w kalendarzu chrześcijańskim już za nami. Nie sposób wytłumaczyć bogactwa treści, jakie niesie za sobą celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Cały ogrom znaków, symboli, gestów i postaw liturgicznych, które towarzyszą nam podczas wszystkich obrzędów, ma jeszcze bardziej zbliżyć nas do Sacrum. Wyjaśnijmy kilka z nich.

Mandatum, czyli obmycie nóg – obrzęd nawiązujący do gestu Pana Jezusa opisanego przez Jana Ewangelistę: I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Zwyczaj obmywania nóg ma wyrażać miłość i służbę Chrystusa, które realizował. Dokonywany obecnie w Wielki Czwartek, dzień ustanowienia także sakramentu kapłaństwa, ma przypominać wiernym i duchownym znaczenie kapłana – to ten, który potrafi służyć i czynnie wyrażać swoją miłość.

Prostracja to symboliczny gest kapłana, który, ubrany w purpurowe szaty, pada na twarz na posadzce kościoła. Jest to symbol skruchy i pokuty za grzechy, przez które Chrystus cierpiał mękę i poniósł śmierć. Gest ten można również odczytywać jako oznakę bezsilności człowieka, który wobec ogromu miłości Boga-Człowieka, wyrażonej na krzyżu, pozostaje całkowicie bezradny. Tajemnica Krzyża go przerasta, nie jest w stanie jej zrozumieć i może jedynie, jak Mojżesz, paść na twarz wiedząc, że staje w obliczu Najwyższego.

Paschał to duża, bogato zdobiona woskowa świeca. Wnoszona do nieoświetlonego kościoła zwiastuje Zmartwychwstanie. Znaczenie paschału oddaje najlepiej Orędzie paschalne: „Prosimy Cię, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus”. Warto wspomnieć też o symbolach, które znajdują się na Paschale: cyfry bieżącego roku oraz pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu odnoszą się do Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest Panem czasu. Natomiast przez pięć "gwoździ" wspomina się zbawczy wymiar Męki Jezusa i poniesionych przez Niego ran.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne