Ukochały Maryję


Czterdzieści dziewczynek z naszej parafii, które szczególnie ukochały Matkę Bożą, obchodziły dzisiaj swoje święto.

Dzieciom Maryi dziękujemy za ich piękne, szczere świadectwo wiary i życzymy, by ich Patronka miała ich w opiece każdego dnia i prowadziła prostymi drogami do Pana Jezusa. Serdeczne Bóg zapłać składamy także siostrze Elżbiecie, która opiekuje się wspólnotą, a także ks. Pawłowi, który również angażuje się w działalność grupy.


Foto: AŁ


Foto: WT

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną