niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczął się na Golgocie, w chwili, kiedy setnik włócznią przebił bok Chrystusa. Od tego momentu nieustannie kontemplujemy otwarte Serce Pana Jezusa, w którym zawarta jest cała istota chrześcijaństwa. Jego otwarte Serce to Słowo Boga skierowane do nas, to nasze słowo skierowane do Boga, to słowo Kościoła skierowane do świata.

Podczas dzisiejszej wieczornej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za ten piękny dar, jak zostawił nam Jego Syn. My, jako szczególni czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, musimy świadczyć o bezgranicznej Miłości Chrystusa i nieustannie kształtować swoje serca na wzór Jego Serca.

W czasie Mszy św. powierzaliśmy też Panu Bogu siostrę przełożoną Bartłomieję, która już za dwa tygodnie rozpocznie pracę w Rzymie kierując domem Sióstr Służebniczek na Awentynie, oraz siostrę Berenike, która po kilku latach spędzonych w Niedobczycach także zostaje skierowana do pracy na innej placówce.

Siostrom serdecznie dziękujemy za posługę w naszej parafii, za ogromną życzliwość oraz każde wyświadczone dobro!