niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

W służbie od 60 lat…

W dniu dzisiejszym w naszym klasztorze miało miejsce niecodzienne, choć skromne i ciche wydarzenie. Siostra Mechtylda dziękowała Bogu za dar życia i dar powołania, które realizuje od 60 lat w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył ks. prałat Hubert Wieczorke, natomiast homilię wygłosił ks. proboszcz Stanisław Kołodziej.

Siostrze Mechtyldzie życzymy na dalsze lata życia obfitości łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, a także zdrowia, radości i ludzkiej życzliwości!

Siostra Mechtylda Glanc urodziła się 3 czerwca 1932 r. w Rzeszynie jako szóste z ośmiorga rodzeństwa. Pochodzi z rodziny rolniczej. Wzrastała w klimacie głębokiej i prostej wiary rodziców i rodzeństwa, otoczona pięknem przyrody nad Jeziorem Gopło. W 1952 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Katowicach- Panewnikach, gdzie po przebytym postulacie i nowicjacie, 10 lipca 1954 r., złożyła pierwsze śluby zakonne. W klasztorze ukończyła kurs katechetyczny oraz studium prawno-administracyjne. Śluby wieczyste złożyła 10 lipca 1960 r. Początkowo pracowała jako katechetka, natomiast w latach 1969 – 1999 pełniła funkcję przełożonej w wielu placówkach równocześnie pracując m.in. w kancelariach parafialnych, czy w biurze misyjnym u Ojców Oblatów. Z Rybnikiem Siostra Mechtylda jest związana w sposób szczególny i najdłuższy, ponieważ w latach 1983-1987, potem 1991-1999 r., przy kościele Matki Bożej Bolesnej pełniła obowiązki przełożonej i pracowała w kancelarii parafialnej. W lipcu 1999 r. placówkę w Rybniku zlikwidowano, a Siostra została przeniesiona do Niedobczyc. Obecnie Siostra Mechtylda służy Jezusowi, swojemu Zgromadzeniu, a także naszej wspólnocie parafialnej modlitwą i pracą domową.