czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

Wielki Czwartek


Wielki Czwartek to szczególny dzień, kiedy wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej homilię wygłosił ks. prof. Arkadiusz Wuwer, który, przybliżając sakrament kapłaństwa, życzył sobie i pozostałym kapłanom: „Żebyśmy zmieniali się, dojrzewali, starzeli, żebyśmy się spalali płonąc coraz mocniejszym blaskiem, żeby z czasem naszą twarz orały, żłobiły zmarszczki troski o zbawienie sióstr i braci, żeby każdego dnia ubywało nas w nas: młodych, przystojnych, inteligentnych, elokwentnych, szarmanckich, a przybywało Chrystusa: zmęczonego rozgrzeszaniem, pouczaniem, uzdrawianiem, godzeniem, litością (…) żebyśmy stawali się każdego dnia coraz bardziej jak drzewo, które im głębiej wrasta w glebę życia, tym wyżej rozpościera konary – im głębiej w ziemię, tym wyżej w niebo. Żebyśmy – rozdając siebie – zamieniali się w aniołów Bożego miłosierdzia”. Przed zakończeniem Eucharystii przedstawiciele parafian również złożyli naszym księżom życzenia i ofiarowali kwiaty.