czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Wielki Piątek


Wypisy z Ewangelii:
Pragnienie Jezusa
„Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę” (J 19,28).

Notatki z lektur:
Franciszek, papież, „Nasze współwinne milczenie”
„Widząc Twoje posłuszeństwo woli Ojca, zdajemy sobie sprawę z naszego buntu i nieposłuszeństwa. W Tobie sprzedanym, zdradzonym i ukrzyżowanym przez Twój naród i ludzi Tobie bliskich widzimy nasze codzienne zdrady i częste niewierności. W Twojej niewinności, Niepokalany Baranku, widzimy nasze przewinienia. W Twoim obliczu spoliczkowanym, oplutym i oszpeconym widzimy całą brutalność naszych grzechów. W okrucieństwie Twojej męki widzimy okrucieństwo naszego serca i naszych czynów. W Twoim poczuciu «opuszczenia» widzimy wszystkich opuszczonych przez krewnych, społeczeństwo, nie okazujące zainteresowania i solidarności. W Twoim ciele obnażonym, poranionym i udręczonym widzimy ciała naszych braci porzuconych przy drogach, oszpeconych przez nasze zaniedbanie i obojętność. W Twoim pragnieniu, o Panie, widzimy pragnienie Twojego miłosiernego Ojca, który w Tobie pragnął wziąć w ramiona całą ludzkość, przebaczyć jej i ją zbawić. W Tobie, Boża miłości, widzimy dziś nadal naszych braci prześladowanych, ścinanych i krzyżowanych ze względu na wiarę w Ciebie — na naszych oczach lub często przy naszym współwinnym milczeniu.

Wyryj, Panie, w naszych sercach uczucia wiary, nadziei, miłości, ubolewania z powodu naszych grzechów i doprowadź nas do skruchy za nasze grzechy, które Ciebie ukrzyżowały. Doprowadź nas do przekształcenia naszego nawrócenia wyrażanego słowami w nawrócenie życiem i czynami. Spraw, abyśmy zachowywali w sobie żywą pamięć Twojego oszpeconego oblicza, byśmy nigdy nie zapomnieli, jak straszliwą cenę zapłaciłeś, aby nas wyzwolić. Jezu ukrzyżowany, umocnij w nas wiarę, aby nie osłabła w obliczu pokus, ożywiaj w nas nadzieję, aby się nie zagubiła, idąc za pokusami świata. Strzeż w nas miłości, aby nie dała się zwieść przez korupcję i światowość. Naucz nas, że krzyż jest drogą do zmartwychwstania. Naucz nas, że Wielki Piątek jest drogą do Paschy światła. Naucz nas, że Bóg nigdy nie zapomina o żadnym ze swych dzieci i niestrudzenie nam przebacza, i bierze nas w ramiona w swoim nieskończonym miłosierdziu. Ale naucz nas także prosić niestrudzenie o przebaczenie i wierzyć w bezgraniczne miłosierdzie Ojca”.

Medytacja:
Świadek męki Jezusa zanotował krótkie, nabrzmiałe od bólu zdanie:

„A lud stał i patrzył…”

Zanim nałożyli Mu krzyż na ramiona, zanim wypchnęli na kręte uliczki Miasta, wyszydzili Skazańca, opluli Go, zelżyli i sponiewierali. Wyśmiewali to, co było dla Niego święte, prowokowali, prześladowali, ośmieleni jego słabością i upojeni swoją rzekomą przewagą nad Poniżanym. On milczał…

„A lud stał i patrzył…”

Słaniał się na nogach pod ciężarem krzyża, w skwarze, który jak ukrop lał się z południowego nieba. Cały świat przecież niósł na swoich barkach. Przygniótł Go do ziemi, powalił w pył drogi ciężar miliardów poplątanych sumień. Nadludzkim wysiłkiem podniósł się z upadku…

„A lud stał i patrzył…”

Dotarłszy na miejsce ukrzyżowania zdarto z Niego szaty. Cierpienia ciała to zbyt mało. Chcieli dotknąć i zranić także jego poczucie godności. Odarty ze wszystkiego, nagi wobec tłumu, Jezus doświadczył ciemności najgłębszego upokorzenia…

„A lud stał i patrzył…”

Ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok przeklinali Go i, szydząc, naśmiewali się z Niego. Zejdź z krzyża! – drwiąco wołali…

„A lud stał i patrzył…”

Gdy świat wyśmiewa Boga trzeba nie lada odwagi, by – jak łotr ukrzyżowany obok Jezusa – życiem wyznać wobec wszystkich swoją w Niego wiarę… Ile dni, ile jeszcze lat będziesz stał i bezczynnie patrzył, jak każdego dnia na twoich oczach umiera Miłość?

Zawierzenie:
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich, ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ do Siebie zbliżyć się,
abym z świętymi Twymi chwalił Cię
na wieki wieków. Amen.

(Rozważania: ks. prof. Arkadiusz Wuwer)


O godz. 15.00 odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia.


O godz. 19.00 uczestnicz w Liturgii Męki Pańskiej transmitowanej z naszego kościoła.


O godz. 20.30 weź udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej łącząc się poprzez transmisję internetową z naszym kościołem.


Wyśpiewaj suplikacje – nagranie