Wybór Wykonawcy

W wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego z dnia 15 marca 2019 r. na wymianę stolarki okiennej, stolarki okien połaciowych na nowe z PCW oraz stolarki drzwiowej na MFD w budynkach probostwa i oratorium wybrany został wykonawca na wykonanie zamówienia. Wybranym oferentem jest firma Achtelik II Montaż i Dystrybucja z siedzibą w Chełmie Śląskim.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną