Wybór wykonawcy

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku – Niedobczycach informuje, iż w ramach zapytania ofertowego z dnia 14 maja 2019 r. dokonany został wybór wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w budynkach kościoła, domu parafialnego, probostwa i oratorium w ramach projektu termomodernizacji.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną