Wybór Wykonawcy

W wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego z dnia 15 marca 2019 r. na wymianę stolarki okiennej, stolarki okien połaciowych na nowe z PCW oraz stolarki drzwiowej na MFD w budynkach probostwa i oratorium wybrany został wykonawca na wykonanie zamówienia. Wybranym oferentem jest firma Achtelik II Montaż i Dystrybucja z siedzibą w Chełmie Śląskim.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne