Wybory rozstrzygnięte

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Frekwencja dopisała – w sumie oddanych zostało 249 głosów, w tym 1 głos nieważny. Nowym członkom Rady gratulujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego w wypełnianiu swojej roli.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną