czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Zarządzenie dotyczące spowiedzi


Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w sprawie sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dnia 16 maja 2020 r.

W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam
wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli
Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.

W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
Spowiedź może odbywać się:
a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych
pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych,
z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych,
b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności
i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną
odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio
spowiednik.