Zbiórka przy grocie

Korzystając z pięknej pogody, w ramach cotygodniowej zbiórki, nasi ministranci pielgrzymowali wczoraj do pobliskiej groty lourdzkiej znajdującej się przy kościele jubileuszowym Miłosierdzia Bożego w Niewiadomiu. Na miejscu ks. Paweł odprawił dla nich nabożeństwo majowe, potem była jeszcze krótka modlitwa w kościele, a na koniec trochę relaksu turniej w rzuty karne.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną