Zespół Liturgiczny

Dzisiaj w naszej parafii odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Liturgicznego, czyli grupy osób, które będą odtąd czynnie włączały się w przygotowywanie i przebieg Liturgii.

Zespołem będzie kierował Karol Barteczko, a opiekę duchową będzie sprawował ks. Proboszcz Stanisław.

Oprócz czynnego udziału w celebracjach eucharystycznych członkowie zespołu będą także zgłębiać tajemnicę Mszy św. w czasie comiesięcznych spotkań organizacyjno-formacyjnych.

Zespół Liturgiczny to grupa otwarta, dlatego w jej szeregi zapraszamy wszystkie osoby, które pragną włączyć się w tak piękny rodzaj posługi!


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne