Pielgrzymka do Francji


Pielgrzymka dziękczynna za sto lat naszego kościoła
z nawiedzeniem sanktuarium w Paray-le-Monial we Francji

16 – 24 lipca 2022 r.


Opieka duchowa: ks. Stanisław Kołodziej, ks. Arkadiusz Wuwer

Organizator:
Biuro Podróży VERO TRAVEL
45-075 Opole, ul. Krakowska 37

Obecna liczba uczestników: 53
(Miejsc wolnych: 0)


Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 21 czerwca
o godz. 19.00 w domu parafialnym.


UWAGA! W związku ze zmianą przepisów odnośnie do obostrzeń we Francji na pielgrzymkę do Francji mogą jechać osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, jednak przed wyjazdem będą musiały na swój koszt wykonać test PCR. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy drugi test trzeba będzie wykonać na terenie Francji (jeśli będzie taka potrzeba organizator pielgrzymki skieruje osoby niezaszczepione do odpowiedniego punktu testowego – koszt ewentualnego drugiego testu również pokrywa pielgrzym). Więcej informacji na ten temat udziela Biuro Podróży VERO TRAVEL – tel. 602 526 316.


BIEŻĄCE INFORMACJE PO SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU 3 MARCA

Dziękujemy przedstawicielom Biura VERO TRAVEL za przekazane informacje. Tematy poruszane na spotkaniu przez organizatorów oraz uczestników pielgrzymki:

  • szczegółowo omówiono program pielgrzymki,
  • osoby regularnie zażywające leki, proszone są już teraz, aby zabezpieczyć lekarstwa na czas pielgrzymki
  • obecnie zapisanych mamy 42 osoby, zatem na razie obowiązuje cena pielgrzymki: 2950,00 (+100 euro),
  • biuro VERO TRAVEL daje gwarancję ceny – mimo obserwowanej inflacji cena pielgrzymki nie ulegnie zmianie,
  • każdy z uczestników powinien zabezpieczyć sobie „kieszonkowe” – średnio trzeba liczyć około 15 euro/dzień (w większości miejsc można płacić kartą, jednak trochę gotówki każdy uczestnik powinien mieć przy sobie).
  • dokładna godzina wyjazdu zostanie podana na drugim spotkaniu organizacyjnym (na początku czerwca).

Uwaga! W cenę pielgrzymki wliczone jest podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (do kwoty 15 tyś. euro).

Organizatorzy proponują wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wskazanych poniżej powodów (wówczas uczestnik otrzyma zwrot kosztów):

  • rezygnacja – ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku z wyjazdem, jeżeli przed rozpoczęciem podróży będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu z powodu, który jest wymieniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (np. nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, dzieci Ubezpieczonego, obowiązkowa kwarantanna, izolacja Ubezpieczonego, Współuczestnika podroży, dzieci Ubezpieczonego, która nie zakończy się do dnia wyjazdu lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w razie przerwania uczestnictwa w pielgrzymce),
  • przerwania podróży – jeżeli w trakcie podróży musimy wcześniej wrócić do miejsca zamieszkania z ww. powodów. Wówczas Ubezpieczyciel pokryje niewykorzystaną część poniesionych kosztów i koszty transportu powrotnego, jeżeli pierwotnie przewidziany transport nie może być wykorzystany.
  • objęcie odpowiedzialnością nagłego nasilenia choroby przewlekłej, wymaga roszczenia ochrony o następstwa chorób przewlekłych. Opcja ta rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela o choroby przewlekłe nie tylko osób uczestniczących w podróży, ale również osób bliskich, które wymagają opieki osoby ubezpieczonej.

Koszt wykupienia takiego dodatkowego ubezpieczenia to 5,5% wartości pielgrzymki – czyli 162,25 zł, natomiast ubezpieczenie w wersji rozszerzonej o choroby
przewlekłe to 7% – czyli 206,50 zł.

Osoby zainteresowane dodatkowym ubezpieczeniem powinny opłacić składkę ubezpieczeniową w wybranej wysokości w terminie 7 dni od wpłaty zaliczki na konto biura:
Biuro Podróży VERO TRAVEL, 45-075 Opole ul. Krakowska 37, Santander Bank 51 1090 2590 0000 0001 2303 7371
Tytuł przelewu: „ubezpieczenie KR, Pielgrzymka do Francji 16.07-24.07, imię i nazwisko uczestnika”.PROGRAM PIELGRZYMKI

DZIEŃ 1 (16.07, sobota): Wyjazd pielgrzymów w godzinach nocnych. Przejazd w kierunku Bawarii, do ALTÖTTING. Nawiedzenie jednego z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na terenie Niemiec, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Czarnej Madonny z IX wieku. Zapoznanie się z historią miejsca, nawiedzenie Kaplicy Łask. Udział we Mszy św. Czas wolny na indywidualną modlitwę przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej Łaskawej, do której zmierzają rzesze pielgrzymów od roku 1489, kiedy to zrozpaczona matka położyła na ołtarzu przez cudownym wizerunkiem martwe ciało swojego utopionego syna, który w sposób niewytłumaczalny powrócił do życia. Przejazd do hotelu w okolicy Stuttgartu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg.

DZIEŃ 2 (17.07, niedziela): Po śniadaniu przejazd do Francji. Pierwszym punktem w tym dniu będzie położone przepięknie w górach Sanctuaire du Mont SAINTE ODILE (Sanktuarium św. Otylii), patronki Alzacji. To niesamowite miejsce jest położone w pobliżu Strasbourga, a wjazd na górę (764 m n.p.m.) to niezapomniane przeżycie. Obecny klasztor został zbudowany w XVII wieku, na miejscu średniowiecznej świątyni zburzonej w średniowieczu. W trakcie pobytu
w Sanktuarium chętni mogą podejść do źródła z cudowną wodą o właściwościach uzdrawiających. Następnie przejazd do COLMAR. Zwiedzanie miasta, uważanego za najpiękniejsze miasto Alzacji, a będącego stolicą departamentu Haut-Rhin. Spacer po starym mieście i przecinających kanały krętych uliczkach dzielnicy Petite Venise. Zwiedzanie kościoła dominikanów i kolegiaty św. Marcina. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 2 nocleg.

DZIEŃ 3 (18.07, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do CLUNY, gdzie zobaczymy pozostałości romańskiego opactwa benedyktynów. Z Cluny mamy już tylko godzinę jazdy do PARAY-LE- MONIAL, miejsca objawień Serca Jezusowego Małgorzacie Alacoque w XVII w. Nawiedzenie miejsc kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, zapoznanie się z historią objawień. Udział we Mszy św.  Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 3 nocleg.

DZIEŃ 4 (19.07, wtorek): Po śniadaniu przejazd do MACON, najbardziej wysuniętej na południe miejscowości Burgundii, miasta znanego z drugiego synodu w 585 r., w którym uczestniczył św. Grzegorz z Tours. Krótki spacer po mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in.: Hotel Senecé z XVII w., Kościół Saint-Pierre z XIX w., Most Saint-Laurent z XI w. Następnie przejazd do ARS. Nawiedzenie grobu św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. Udział we Mszy św. Nawiedzenie kaplicy „Serca”, kaplicy świec oraz pomieszczeń będących probostwem Świętego. Modlitwa przy relikwiach św. Vianneya, którego ciało nie zostało dotknięte pośmiertnym zniszczeniem. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 4 nocleg.

DZIEŃ 5 (20.07, środa):  Po śniadaniu przejazd do centrum LYONU na krótkie zwiedzanie: Katedra św. Jana, Stare Miasto. Na koniec spacer przez piękny park i ogrody różane na wzgórze z Bazyliką Notre-Dame de Fourvière, wybudowaną jako dziękczynienie za otrzymane łaski – uratowanie miasta od wojny i epidemii w XVII w. Następnie przejazd do Sanktuarium LA SALETTE, które jest usytuowane w Alpach Izerskich na wysokości 1600 m. n.p.m. Zapoznanie się z historią objawień Pięknej Pani/ – Pojednawczyni Grzeszników, która we wrześniu 1846 roku objawiła się dwom ubogim dzieciom: Melanii i Maksyminowi. Sanktuarium w La Salette obfituje w uzdrowienia duchowe. Mimo swojej surowości jest oazą wyciszenia i zadumy. Uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Czas wolny na odpoczynek i prywatną modlitwę w otoczeniu majestatycznych alpejskich widoków. Obiadokolacja, 5 nocleg w Domu Pielgrzyma.

DZIEŃ 6 (21.07, czwartek): Po śniadaniu udział we Mszy św. Dalszy pobyt w La Salette. Następnie przejazd do pobliskiego LAUS, miejsca objawień Maryi Benedykcie Rencurel na przełomie XVII i XVIII w. To skromne ale jedno z najważniejszych we Francji miejsc pielgrzymkowych. Po południu przejazd do Włoch do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 6 nocleg.

DZIEŃ 7 (22.07, piątek): Po śniadaniu przejazd do BRA, gdzie zobaczymy Sanktuarium Matki Bożej od Kwiatów. To niezwykłe miejsce powstało na pamiątkę objawień z XIV wieku, a do dzisiaj mają tu miejsce niecodzienne zdarzenia, np. w grudniu kwitną drzewa dzikich śliw.Po południuprzejazd do MEDIOLANU, stolicy Lombardii. Zwiedzanie miasta. Zobaczymy Słynną Duomo – gotycką katedrę Narodzin Świętej Maryi, Galerię Wiktora Emanuela II, zwaną przez mediolańczyków salotto (salonem miasta), Plac Della Scala z Teatrem, najsłynniejszą sceną operową La Scala, kościół Santa Maria delle Grazie ze słynnym malowidłem ściennym „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci, kościół Św. Ambrożego, w którym spoczywają szczątki tego świętego. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i 7 nocleg.

DZIEŃ 8 (23.07, sobota): Po śniadaniu przejazd do PADWY. Zwiedzanie miasta. Nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego (il Santo). Modlitwa przy grobie świętego, spacer po mieście: skwer Prato della Valle z posągami zasłużonych postaci miasta. Nawiedzenie Bazyliki św. Justyny, patronki Padwy, z grobem św. Łukasza Ewangelisty. Po południu wyjazd w drogę powrotną.

DZIEŃ 9 (24.07, niedziela): Powrót do Niedobczyc w godzinach porannych.


Cena:  2.850 zł przy grupie min. 45 os.
Cena:  2.950 zł przy grupie min. 40- 44 os.


WPŁATY ZA PIELGRZYMKĘ:
300 zł – I rata – zaliczka przy zapisie (wpłacana w kancelarii parafialnej lub na konto parafialne 31 1020 2472 0000 6702 0211 4387 – w tytule przelewu należy wpisać: zaliczka na pielgrzymkę do Francji),
1.200 zł – II rata do dnia 31 marca 2022 r.,
1.450 zł – III rata do dnia 17 czerwca 2022 r.
UWAGA: jeżeli finalnie okaże się, że grupa liczy więcej niż 44 osoby, będzie obowiązywać niższa cena, a powstałą nadwyżkę 100 zł zaliczymy na poczet biletów wstępu.
II i III ratę należy wpłacić bezpośrednio do organizatora pielgrzymki na podane poniżej dane:
Biuro Podróży „Vero Travel” ul. Krakowska 37, 45- 075 Opole
Konto bankowe BZ WBK SA 51 1090 2590 0000 0001 2303 7371
tytułem: „pielgrzymka do Francji 16.07- 24.07.2022, Rybnik, imię i nazwisko uczestnika”.


ŚWIADCZENIA:
ZAKWATEROWANIE: 6noclegów w hotelach 2*/3*, 1 nocleg w domu pielgrzyma w La Salette, pokoje 2 osobowe z łazienkami;
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, mini barek, dvd, wc);
WYŻYWIENIE 2x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
OPIEKA PILOTA, OPIEKA KAPŁANÓW;
REZERWACJE MSZY ŚW.
UBEZPIECZENIE: KL (koszty leczenia), w tym CP (leczenie chorób przewlekłych) 15.000 Euro, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15.000 zł, oraz bagaż 1.000 zł. Ubezpieczenie poszerzone o kwarantannę i leczenie Covid-19;
ŚPIEWNIK PIELGRZYMA;
SKŁADKI na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Uwagi:
– program wyjazdu jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot.
– codziennie planowana jest Msza Św.
– na realizację programu (bilety wstępu, przewodnicy lokalni, taksy w hotelach, zestawy audio-guide) należy przygotować 100 €. Tą kwotę należy przekazać pilotowi.
– cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji.
– dopłata do pokoju 1-osobowego: 700 zł,
– na dzień dzisiejszy we Francji obowiązują nowe restrykcje dla osób niezaszczepionych – bez paszportu szczepień nie można wejść m.in. do restauracji, hoteli. W związku z tym osoby, które chcą jechać na pielgrzymkę, muszą mieć ważny paszport covidowy.


Zobacz, gdzie będziemy pielgrzymować
Program pielgrzymki

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne