REZERWACJE SALEK

Osoby odpowiedzialne za spotkania grup parafialnych rezerwują sale minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Zarezerwować salkę można w kancelarii parafialnej (osobiście bądź telefonicznie) bądź za pośrednictwem poniższego formularza. Pod formularzem rezerwacji znajduje się dwumiesięczny grafik, który jest na bieżąco aktualizowany.

Uwaga! Formularz rezerwacji przeznaczony jest wyłącznie dla grup parafialnych. Rezerwacje sal na spotkania prywatne możliwe są wyłącznie telefonicznie (32 422 62 82) lub osobiście w kancelarii parafialnej.


ZAREZERWUJ SALKĘ

  Którą salkę chcesz zarezerwować?
  MAJ

  DataDzień tyg.DOM PARAFIALNY  SALA 1 (duża sala na parterze)DOM PARAFIALNY SALA 2 (mała sala na parterze)DOM PARAFIALNY SALA 3 (duża sala na I piętrze)DOM PARAFIALNY SALA 4 (mała sala na I piętrze)ORATORIUM SALA 1 (na parterze)ORATORIUM SALA 2 (na piętrze)
  1 Vpon.
  2 Vwt. 7.30 – Legion
  3 Vśr.
  4 Vczw.18.00 PŻR
  5 Vpt.
  14.45 Wojciech P.
  6  Vsob.—-10.00-12.00 Dzieci Maryi —
  7 Vnd.
  8  Vpon.
  9  Vwt.7.30 – Legion
  10 Vśr.18.30 Chór
  11 Vczw.Przedsiębiorcy   
  12 Vpt. 18.30 – nauki przedchrz.
  13 Vsob.10.00-12.00 Dzieci Maryi 
  14 Vnd.     
  15 Vpon. 
  16 Vwt.   7.30 – Legion  
  17 Vśr.18.30 Chór  
  18 Vczw.17.00 Światło Wiary   
  19 Vpt.   
  20 Vsob.rez. pryw. 10.00-12.00 Dzieci Maryi 
  21 Vnd.  
  22 Vpon. 
  23 Vwt.  7.30 – Legion 
  24 Vśr.18.30 Chór18.00
  Stowarzyszenie
   
  25 Vczw.18.30 Młodzież     
  26 Vpt.rez. pryw.  18.30 – nauki przedchrz. 
  27 Vsob.rez. pryw. 10.00-12.00 Dzieci Maryi 
  28 Vnd.  
  29 Vpon.
  30 Vwt.7.30 – Legion
  18.00 PŻR
  31 Vśr.18.30 Chór18.00
  Stowarzyszenie

  CZERWIEC

  DataDzień tyg.DOM PARAFIALNY  SALA 1 (duża sala na parterze)DOM PARAFIALNY SALA 2 (mała sala na parterze)DOM PARAFIALNY SALA 3 (duża sala na I piętrze)DOM PARAFIALNY SALA 4 (mała sala na I piętrze)ORATORIUM SALA 1 (na parterze)ORATORIUM SALA 2 (na piętrze)
  1 VIczw.18.30 Młodzież 18.00 PŻR
  2 VIpt.19.00 oaza 18.30 Szensztat
  3 VIsob.10.00-12.00 Dzieci Maryi
  4 VInd.rez. pryw.
  5 VIpon.
  6  VIwt.7.30 – Legion
  7 VIśr.18.30 Chór18.00
  Stowarzyszenie
  8  VIczw.———–————–————-————–———————-
  9  VIpt.18.30 – nauki przedchrz.
  10 VIsob.rez. pryw.10.00-12.00 Dzieci Maryi
  11 VInd.   
  12 VIpon. 
  13 VIwt. 7.30 – Legion
  14 VIśr.18.30 Chór  18.00
  Stowarzyszenie
     
  15 VIczw.18.30 Młodzież  
  16 VIpt.     
  17 VIsob.rez. parafialna 10.00-12.00 Dzieci Maryi  
  18 VInd.rez. parafialna   
  19 VIpon.   
  20 VIwt.  7.30 – Legion
  21 VIśr.17.45 Pielgrzymi
  18.30 Chór
  18.00
  Stowarzyszenie
   
  22 VIczw.18.30 Młodzież  
  23 VIpt.  18.30 – nauki przedchrz. 
  24 VIsob.rez. pryw. 10.00-12.00 Dzieci Maryi 
  25 VInd.     
  26 VIpon.   
  27 VIwt.  7.30 – Legion
  28 VIśr.18.30 Chór18.00
  Stowarzyszenie
    
  29 VIczw.18.30 Młodzież 
  30 VIpt.

  Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną