Legion Maryi


LEGION MARYI TO MODLITWA I DZIAŁANIE

Działanie – członkowie aktywni spotykają się raz w tygodniu pod przewodnictwem opiekuna ks. proboszcza Stanisława lub prezydenta LM i omawiają prace apostolskie wykonane w ciągu minionego tygodnia. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 8.45. Na początku stycznia prezydium Legionu liczyło 16 osób.

Modlitwa – członkowie pomocniczy wspierają nas modlitwą odmawianą codziennie w domu, na którą składają się modlitwy legionwe (tzw. tesera) oraz jedna część różańca świętego.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nas modlitewnie!

Kilka słów o założycielu Legionu Maryi:

Założycielem był Sługa Boży Frank Duff, urodzony w Dublinie, w Irlandii. Kiedy poznał dzieło Ludwika Marii Grigniona de Montforta (Traktat o prawdziwym nabożeństwie Maryi Panny) powołał do życia Legion Maryi – stowarzyszenie ludzi świeckich, pracujących dla Kościoła pod kierunkiem kapłana. Frank Duff zmarł w listopadzie 1980 r. w Dublinie.

Obecnie Legiony Maryi można spotkać na całym świecie – łącznie skupiają trzy miliony członkow aktywnych oraz kilkanaście milionów członków pomocniczych i ciągle powiększają swoje szeregi!

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne