„Światło wiary”


Grupę „Światło wiary” tworzą ludzie chcący pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, porozmawiać na nurtujące ich tematy, dzielić się swoimi doświadczeniami, ale też czerpać z doświadczeń innych. Te wieczorne spotkania mają rozświetlać wątpliwości i zbliżać do Chrystusa, dlatego w czasie spotkań Kręgu jest zawsze kapłan, który głosi konferencję, uczestniczy w dyskusji i pomaga wyciągnąć końcowe wnioski.

Schemat każdego spotkania jest podobny:
18.00 – Msza św.,
18.45 – Konferencja kapłana lub osoby świeckiej na konkretny temat
19.15 – Dyskusja przy stołach
19.45 – Podsumowanie

Każdego, komu bliskie jest doznanie miłości Boga i zgłębianie tajemnic wiary, zachęcamy, by dołączył do kręgu, który zawsze pozostanie otwarty… Spotykamy się  w drugie lub trzecie piątki miesiąca w domu parafialnym. Miejsce przy stole czeka na Ciebie!

Opiekun grupy: ks. proboszcz Stanisław Kołodziej


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne