piątek, 24 maja, 2024

Historia parafii


Początek XX wieku to czas szybkiego rozrostu naszej osady, tak pod względem ludnościowym jak i gospodarczym. Pojawiły się więc nowe potrzeby duszpasterskie. Na początku księża dojeżdżali z Rybnika i odprawiali nabożeństwa w niedziele i święta w cechowni na kopalni „Rymer”. W 1913 r. zawiązano komitet budowy kościoła. Inicjatywa ta musiała jednak zostać zaniechana na skutek wybuchu wojny. Dopiero w 1920 r., po pertraktacjach z wrocławską kurią, przystąpiono do budowy świątyni. Pierwszym duszpasterzem został ks. Antoni Lindner. Budowa kościoła postępowała w szybkim tempie. 18 września 1921 r. poświęcono kamień węgielny, a zaraz potem kościół otrzymał dach i sklepienie.  Zbudowany został w stylu barokowym według projektu architekta Schlichta z Wrocławia. Nadzór nad budową sprawował Karol Wilczek.

13 listopada 1921 r. do kościoła przeniesiono Przenajświętszy Sakrament i odprawiono pierwszą Mszę świętą. Od tego momentu mieszkańcy Niedobczyc mieli własną świątynię.

W następnych latach wykonano zewnętrzne zdobienie kościoła według projektu inż. Stanisława Konarzewskiego. Wstawiono okna i drzwi, położono posadzkę, ufundowano ławki, ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, konfesjonały, sprowadzono witraże i pokryto kościół od wewnątrz freskami, które niestety kilkadziesiąt lat później zostały zamalowane.

Te wszystkie wysiłki spoczywały na barkach mianowanego w 1922 r. pierwszego proboszcza parafii – ks. Alojzego Lazara.

Przez ten czas nasza wspólnota stanowiła część rybnickiej parafii, a sama Parafia Niedobczyce erygowana została dekretem biskupim dopiero 29 lipca 1925 r.

W roku 1926 wybrano pierwszą radę parafialną. Rok później ks. Alojzy Lazar wybudował plebanię i rozpoczęto budowę domu parafialnego, który z powodu braku funduszy przez wiele lat nie mógł zostać ukończony.

Kościół został konsekrowany stosunkowo późno, bo dopiero w 1931 r. (czyli dziesięć lat po jego poświęceniu), przez biskupa Stanisława Adamskiego.

Koszt budowy naszej świątyni został pokryty wyłącznie ze składek ludu. Można więc śmiało powiedzieć, że kościół pozostanie na zawsze pomnikiem ducha ofiarności parafian. Pan Syrek ofiarował grunt pod kościół, pan Pieczka oddał pole na cmentarz, pan Wieczorek użyczył znacznej części drzewa na kościół. Mieszkańcy Niedobczyc składali ofiary, wielu z nich oddawało też swoje oszczędności jako bezprocentowe pożyczki, pomagali przy pracach ziemnych. Nie należy zapominać, że to wszystko działo się przy niezbyt pomyślnej sytuacji gospodarczej.

Kościół to nie tylko mury, dlatego od początku funkcjonowania parafii tworzyły się różne wspólnoty, między innymi:
– Kongregacja Mariańska Młodzieży Męskiej,
– Arcybractwo Matek i Kobiet,
– Arcybractwo Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny,
– Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa,
– Grono Eucharystyczne,
– Apostolstwo Modlitwy,
– III Zakon,
– Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa,
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej,
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej,
– Katolickie Stowarzyszenie Mężów pod opieką św. Stanisława Biskupa,
– Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
– Oddział Parafialny Caritas.
Z zapisków w Kronice wynika, że każda ze wspólnot skupiała ponad sto osób!

Z naszej parafii pochodzi w sumie 16 kapłanów, a wśród nich Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, który urodził się w Niedobczycach w dniu 25 października 1934 r. Biskupem został mianowany w 1985 roku. Funkcję arcybiskupa metropolity katowickiego pełnił od 25 marca 1992 roku do 29 października 2011 roku.

Parafią kierowało w sumie ośmiu proboszczów i administratorów. Obecnie, od roku 2007, proboszczem jest ks. Stanisław Kołodziej, który urodził się 28 kwietnia 1960 r. w Mikołowie.

Księża pochodzący z naszej parafii:

• ks. Helmut Glauer SDB,
• o. Franciszek Wilczek OCD 1942,
• ks. Alojzy Chłapek 1943,
• ks. prał. Władysław Basista 1954,
• ks. Longin Blacha 1956,
• ks. Lucjan Wawrzyńczyk 1956,
• abp dr Damian Zimoń 1957 – biskup katowicki 1985-1992, arcybiskup metropolita katowicki 1992,
• ks. Gwalbert Musiolik SDS 1958,
• ks. prał. kan. Władysław Student 1959,
• ks. Eugeniusz Zając 1959,
• ks. Eugeniusz Marszolik 1962,
• ks. Józef Lubszczyk 1981,
• ks. Kazimierz Abrachamczyk SVD 1985,
• ks. Jerzy Gros SVD 1986,
• o. Winicjusz Krzysztof Mryka OFM 1988,
• ks. Michał Lepich 1997.

______________________________________________________________________________

Pamiątka z konsekracji naszego kościoła z 1931 r.