Słowo Boże

Liturgia Słowa na 09.12.2021

Czwartek – Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin

1. czytanie (Iz 41, 13-20)

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą».

Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i pokruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela.

Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. ażeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.

Psalm (Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8))

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Aklamacja (Por. Iz 45, 8)

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków,
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 11, 11-15)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:

«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»


Liturgia Słowa na 10.12.2021

Piątek – Dzień Powszedni 1. czytanie (Iz 48, 17-19) Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty

Liturgia Słowa na 11.12.2021

Sobota – Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża 1. czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11) Czytanie z Mądrości Syracha

Liturgia Słowa na 12.12.2021

Niedziela – Trzecia Niedziela Adwentu 1. czytanie (So 3, 14-17) Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny

Liturgia Słowa na 13.12.2021

Poniedziałek – Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 1. czytanie (Lb 24, 2-7. 15-17a) Czytanie z Księgi Liczb Gdy Balaam

Liturgia Słowa na 14.12.2021

Wtorek – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 1. czytanie (So 3, 1-2. 9-13) Czytanie z Księgi

Liturgia Słowa na 15.12.2021

Środa – Dzień Powszedni 1. czytanie (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25) Czytanie z Księgi proroka Izajasza «Ja jestem Pan i

Liturgia Słowa na 16.12.2021

Czwartek – Dzień Powszedni 1. czytanie (Iz 54, 1-10) Czytanie z Księgi proroka Izajasza Śpiewaj z radości, niepłodna, która nie

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne