Słowo Boże

Liturgia Słowa na 03.06.2023

Sobota –

1. czytanie (Syr 51, 12-20b)

Czytanie z Mądrości Syracha

Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twojemu imieniu.

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.

W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie.

Postąpiłem w niej, a Temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu.

Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.

Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu.

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Nakazy Pana są radością serca

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Nakazy Pana są radością serca

Aklamacja (Por. Kol 3, 16a. 17c)

Słowo Chrystusa niech w was mieszka
w całym swym bogactwie;
dziękujcie Bogu Ojcu przez Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 11, 27-33)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»

Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».

Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».


Liturgia Słowa na 04.06.2023

Niedziela – 1. czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9) Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu

Liturgia Słowa na 05.06.2023

Poniedziałek – 1. czytanie (Tb 1, 3; 2, 1b-8) Czytanie z Księgi Tobiasza Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych

Liturgia Słowa na 06.06.2023

Wtorek – 1. czytanie (Tb 2, 9-14) Czytanie z Księgi Tobiasza Ja, Tobiasz, w noc Pięćdziesiątnicy, potem jak pogrzebałem umarłych,

Liturgia Słowa na 07.06.2023

Środa – 1. czytanie (Tb 3, 1-11a. 16-17a) Czytanie z Księgi Tobiasza Ja, Tobiasz, zasmuciłem się, wzdychałem i płakałem, i

Liturgia Słowa na 08.06.2023

Czwartek – 1. czytanie (Pwt 8, 2-3. 14b-16a) Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: «Pamiętaj na wszystkie

Liturgia Słowa na 09.06.2023

Piątek – 1. czytanie (Tb 11, 5-18) Czytanie z Księgi Tobiasza Anna siedziała przy drodze, wypatrując syna. I spostrzegła go

Liturgia Słowa na 10.06.2023

Sobota – 1. czytanie (Tb 12, 1b. 5-15. 20) Czytanie z Księgi Tobiasza Tobiasz zawołał swego syna, Tobiasza, i powiedział

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną