Parafialna Rada Duszpasterska


Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

Realizując powyższe zadanie PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej na lata 2022 – 2027.
Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej odbędzie się w czwartek 22 września o godz. 19.00 w dom parafialnym, podczas którego będzie miało miejsce zaprzysiężenie wszystkich jej członków

1. ks. proboszcz Kołodziej Stanisław
2. ks. Robert Błotko
3. ks. Łukasz Cnota
4. Siostra Marianna
5. Biegesz-Wielińska Daria
6. Brachmańska Ewa
7. Durczok Gabriela
8. Jastrzembska Krystyna
9. Juzek Sławomir
10. Koterba Krzysztof
11. Kula Andrzej
12. Milek Urszula
13. Pawliczek Wojciech
14. Piecowski Wojciech
15. Skaba Sebastian
16. Skorupa Jacek
17. Skorupa Tomasz
18. Skowron Marek
19. Winsławski Wiesław

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną