Parafialna Rada Duszpasterska


Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

Realizując powyższe zadanie PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii:
1. ks. proboszcz Stanisław Kołodziej
2. ks. Paweł Wojtała
3. ks. Jarosław Janusz
4. Siostra Tymoteusza
5. Biegesz-Wielińska Daria
6. Jastrzembski Edward
7. Juzek Sławomir
8. Kałuziński Andrzej
9. Koterba Krzysztof
10. Kula Andrzej
11. Łotecki Jacek
12. Majnusz Izabela
13. Malczewski Adam
14. Ochojska Daria
15. Pawliczek Wojciech
16. Sierny Celestyn
17. Świerczyna Adam
 
Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali zaprzysiężeni w dniu 28 września 2017 r., a swoją funkcję, zgodnie z regulaminem, pełnią do roku 2022.

Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne