Kreatywny ZakątekO NAS W KILKU SŁOWACH

Kreatywny Zakątek powstał na bazie dawnej ochronki parafialnej, która została powołana do życia w roku 1985 roku przez ówczesnego wikarego, ks. Andrzeja Suchonia i proboszcza, ks. Huberta Wieczorke. Przez ponad trzydzieści lat jej głównym zadaniem była troska o dzieci najuboższe z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych i biednych. W prowadzenie ochronki od samego początku  włączyli się parafianie, którym los dzieci nie był obojętny.

Obecnie Kreatywny Zakątek skupia dzieci, które chcą rozwijać swoje pasje i talenty. Czas wypełnia im pomoc w nauce, a także wspólna zabawa. Z wielką chęcią dzieci uczestniczą też w różnego rodzaju zajęciach artystycznych i sportowych. Kilka razy w roku grupa wyjeżdża na wycieczki.

Spotkania odbywają się w soboty od godz. 10.00 do 13.00 w salkach Domu Parafialnego.

Od kilkunastu lat dzięki dotacji z Urzędu Miasta Rybnika pozyskiwanej w konkursach grantowych, możemy wciąż wzbogacać naszą ofertą dla dzieci. Zwiedziliśmy już wiele atrakcyjnych miejsc.

Ponad trzydziestoletnia działalność na rzecz dzieci możliwa jest dzięki sercu i zaangażowaniu osób, które systematycznie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas w sobotnie przedpołudnia.


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne