niedziela, 23 czerwca, 2024

Konto parafialne


Główny rachunek bankowy parafii:

Bank PKO BP
31 1020 2472 0000 6702 0211 4387

Na powyższy rachunek bankowy można wpłacać:
– darowizny na cele kultu religijnego,
– darowizny na cele charytatywne,
– kwoty przekazywane w ramach kolekty parafialnej,
– ofiary za Msze św. (w tytule przelewu prosimy podać datę Mszy św. oraz imię i nazwisko przynajmniej jednej osoby, za którą została zamówiona Msza św.).


Opłaty cmentarne

Numer rachunku bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat cmentarnych:
16 1020 2472 0000 6502 0429 3569

W tytule przelewu prosimy podać:
– numer grobu zgodny z elektronicznym systemem cmentarza – wyszukaj grób
– przynajmniej jedno imię i nazwisko osoby pochowanej,
– na ile lat wnoszona jest opłata (zgodnie z obowiązującym cennikiem – sprawdź cennik)

Osoba dokonująca wpłaty staje się automatycznie dysponentem grobu.


Darowizny na rzecz naszej parafii można przekazać również przez PayPal

Znaki akceptacji PayPal

lub za pomocą szybkich przelewów
Logo tpay.com


Uwaga!
6% kwoty przekazanej na konto parafii z opisem „Darowizna na cele kultu religijnego”

można odliczyć od podatku dochodowego.

Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary!