niedziela, 21 kwietnia, 2024

Sprawy pogrzebowe


Sprawy pogrzebowe są omawiane z osobami należącymi do bliskiej rodziny zmarłego. W celu ustalenia szczegółów dotyczących pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.00 lub po południu w godzinach jej otwarcia (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – godz.16.00 – 17.30).

Do pochówku wymagane są następujące dokumenty:

  • Karta zgonu zmarłego wydana przez Urząd Stanu Cywilnego,
  • Akt zgonu do wglądu,
  • Ewentualne zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego przed jego zgonem,
  • W przypadku, kiedy rodzina pragnie pochować zmarłego na terenie innej parafii, powinna zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu odnotowania zgonu naszego parafianina. Pisemna zgoda na pogrzeb w innej parafii nie jest wymagana.

W kancelarii parafialnej ustalane jest dokładne miejsce pochówku. Aby uzyskać zgodę na pochówek na naszym cmentarzu, należy wnieść opłatę za miejsce grobowe, przy czym w momencie pogrzebu takie miejsce powinno być opłacone na 20 lat. Jeżeli miejsce grobowe jest już opłacone, ale na krótszy okres, wówczas dysponent grobu wnosi jedynie opłatę za lata brakujące do okresu 20 lat. Szczegółowe informacje dotyczące cmentarza można znaleźć na stronie grobonetu (elektronicznego systemu cmentarza).

Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu wymagają zgody kancelarii parafialnej. Na wszystkich cmentarzach parafialnych w naszej archidiecezji (również w innych diecezjach) za montaż nagrobka pobierana jest opłata w wysokości 10% jego wartości.

Więcej informacji o sprawach pogrzebowych można znaleźć na stronie Dekanatu Niedobczyce – Kliknij, aby przejść do strony