piątek, 24 maja, 2024

Żywy Różaniec


Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca. (Jan Paweł II)

W połowie XIX wieku Paulina Jaricot założyła różańcową wspólnotę modlitewną – Stowarzyszenie Żywego Różańca. Zorganizowała piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. Każda osoba zobowiązała się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy i tym sposobem każdego dnia odmawiany był cały różaniec.

Stowarzyszenie Żywego Rożańca prężnie działa na całym świecie, a jego głównym celem jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

W naszej parafii Żywy Różaniec istnieje od wielu lat. Obecnie mamy 30 róż, a każda róża liczy 20 członków. Zatem w sumie 600 osób odmawia każdego dnia dziesiątkę różańca rozważając powierzoną sobie tajemnicę. Nad każdą różą czuwa jeden członek, tzw. zalator, który dba o sprawy organizacyjne, począwszy od rozdziału tajemnic, przez zbiórkę składek aż do zorganizowania oprawy Mszy św. pogrzebowej (wystawienie sztandaru, nałożenie różańca na trumnę).

Ponadto kilka razy w roku sprawowane są Msze św. w intencji zarówno żyjących jak i zmarłych członków Żywego Różańca.

Wśród nas jest wiele osób, które codziennie odmawiają tę bliską Sercu Niepokalanej modlitwę i właśnie takie osoby szczególnie zachęcamy do przyłączenia się do naszego parafialnego Żywego Różańca.

Aby przystąpić do naszej grupy należy zgłosić się w kancelarii parafialnej.