Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego


Stowarzyszenie „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” zostało powołane do życia przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Realizuje dwa główne zadania:
–        stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, przez zachowanie przykazań Bożych i zasad moralnych, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,
–        dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia, gdziekolwiek są prowadzone, aby świadomie uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła.

„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” składa się z członków rzeczywistych i członków wspomagających. Członkowie rzeczywiści tworzą Stowarzyszenie, natomiast członkowie wspomagający utrzymują więź z członkami rzeczywistymi poprzez modlitwę, uczestnictwo w spotkaniach i czyny miłosierdzia.

„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” działa również na terenie naszego dekanatu. Piętnastoosobową grupę prowadzi siostra Milena, a jej członkowie spotykają się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 15.00 w domu naszych Sióstr Służebniczek.

Osoby, które chciałyby dołączyć do „Rodziny” zapraszamy na czwartkowe spotkania.


Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne