piątek, 24 maja, 2024

Małżeństwo


„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).


Przed zawarciem sakramentu małżeństwa (6 do 3 miesięcy przed datą ślubu) należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Po ustaleniu terminu spisania protokołu prosimy wypełnić formularz znajdujący się na dole strony.

Wypełnienie powyższego formularza nie jest obowiązkowe, ale ułatwia przygotowanie i znacznie skraca czas spisywania protokołu.

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne sześć miesiący,
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego – ważne sześć miesiący.

Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii, wówczas przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone lub wywieszone w gablotce w parafii zamieszkania przez dwie niedziele.

Sakrament małżeństwa przyjmuje się zazwyczaj w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę na spisanie protokołu w innej parafii lub spisać go w jednej z parafii narzeczonych, by uzyskać stosowną licencję na ślub w innym kościele.

Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła (dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne), ale w tym celu należy skontaktować się i omówić szczegóły z siostrą Zuzanną – naszą zakrystianką (kontakt w zakrystii – przed i po każdej Mszy św.).

W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa narzeczeni
· uczestniczą w naukach przedślubnych,
· korzystają z poradni życia małżeńskiego,
· uczestniczą w dniu skupienia dla narzeczonych.

Zobacz terminy poszczególnych spotkań w ramach przygotowania do małżeństwa w dekanacie Niedobczyce

Zapisz się na nauki przedślubne oraz na spotkanie w poradni życia rodzinnego przez stronę diecezjalną

Szczegółowe informacje na temat spraw formalnych można znaleźć na stronie dekanatu.
Przejdź do strony


FORMULARZ DLA NARZECZONYCH
(wypełnia osobno każdy z narzeczonych)

    Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach w celu przygotowania dokumentów do sakramentu małżeństwa.