Bierzmowanie


Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ścślej wszczepić w Chrustusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).


BIERZMOWANIE 2023


Młodzież, która pragnie w 2023 roku przystąpić do sakramentu bierzmowania rozpocznie bezpośrednie przygotowanie od września.


ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO BIERZMOWANIA – wypełnić do 10 września br.


  Zaznacz dni, w których masz wolne wieczory (godz. 18.00), aby ustalić termin spotkań w grupach

  Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przygotowanie i przystąpienie do sakramentu bierzmowania w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach oraz na przetwarzanie danych osobowych przez ww. Parafię i wyznaczonych animatorów w celu przygotowania do sakramentu bierzmowania.


  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

  Młodzież ósmych klas szkoły podstawowej przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez cały rok. Każdy kandydat uczestniczy:

  • w spotkaniach formacyjnych w grupach z animatorami, które odbywają się w oratorium bądź domu parafialnym w wyznaczonych terminach (raz w miesiącu),
  • we Mszach św. w intencji młodzieży sprawowanych raz w miesiącu w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.15.

  Ponadto każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy regularnie we Mszach św. niedzielnych oraz przystępuje raz w miesiącu do sakramentu pokuty i pojednania. W miesiącach październiku i maju angażuje się poprzez swoje uczestnictwo na nabożeństwach maryjnych.

  Więcej informacji na temat bierzmowania można znaleźć na stronie Dekanatu Niedobczyce – Kliknij, aby przejść do strony