Bierzmowanie


Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ścślej wszczepić w Chrustusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).


BIERZMOWANIE 2024


Młodzież klas ósmych, która pragnie w roku 2024 przystąpić do sakramentu bierzmowania, proszona jest o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszenia do dnia 23 września br.

Przygotowując się do przyjęcia bierzmowania każdy kandydat uczestniczy:

  • w spotkaniach formacyjnych w grupach z animatorami, które odbywają się w oratorium bądź domu parafialnym w wyznaczonych terminach (raz w miesiącu),
  • we mszach św. w intencji młodzieży sprawowanych raz w miesiącu w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.15.

Ponadto każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy regularnie we mszach św. niedzielnych, przystępuje raz w miesiącu do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczy w nabożeństwach według roku liturgicznego.

Termin udzielenia sakramentu bierzmowania w roku 2024 nie został jeszcze ustalony.


FORMULARZ


    Zaznacz dni, w których masz wolne wieczory (godz. 18.00), aby ustalić termin spotkań w grupach

    Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przygotowanie i przystąpienie do sakramentu bierzmowania w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach oraz na przetwarzanie danych osobowych przez ww. Parafię i wyznaczonych animatorów w celu przygotowania do sakramentu bierzmowania.

    Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną