Bierzmowanie


Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ścślej wszczepić w Chrustusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).


BIERZMOWANIE 2022


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Młodzież ósmych klas szkoły podstawowej przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez cały rok. Każdy kandydat uczestniczy:

  • w spotkaniach formacyjnych w grupach z animatorami, które odbywają się w oratorium bądź domu parafialnym w wyznaczonych terminach (raz w miesiącu),
  • we Mszach św. w intencji młodzieży sprawowanych raz w miesiącu w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.15.

Ponadto każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy regularnie we Mszach św. niedzielnych oraz przystępuje raz w miesiącu do sakramentu pokuty i pojednania. W miesiącach październiku i maju angażuje się poprzez swoje uczestnictwo na nabożeństwach maryjnych.

UWAGA! Ze względu na pandemię koronawirusa przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się częściowo w trybie online. Szczegółowe informacje na bieżąco przekazują animatorzy grup.

Więcej informacji na temat bierzmowania można znaleźć na stronie Dekanatu Niedobczyce – Kliknij, aby przejść do stronyZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
(wypełnia kandydat, który chce rozpocząć przygotowanie do bierzmowania)

    Zaznacz dni, w których masz wolne wieczory (godz. 18.00), aby ustalić termin spotkań w grupach

    Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przygotowanie i przystąpienie do sakramentu bierzmowania w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach oraz na przetwarzanie danych osobowych przez ww. Parafię i wyznaczonych animatorów w celu przygotowania do sakramentu bierzmowania.

    Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne