Bierzmowanie


Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ścślej wszczepić w Chrustusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).


BIERZMOWANIE 2022


W tym roku bierzmowanie odbędzie się w niedzielę, 15 maja, o godz. 14.00. Szafarzem bierzmowania będzie ks. bp Marek Szkudło.


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Młodzież ósmych klas szkoły podstawowej przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez cały rok. Każdy kandydat uczestniczy:

  • w spotkaniach formacyjnych w grupach z animatorami, które odbywają się w oratorium bądź domu parafialnym w wyznaczonych terminach (raz w miesiącu),
  • we Mszach św. w intencji młodzieży sprawowanych raz w miesiącu w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.15.

Ponadto każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy regularnie we Mszach św. niedzielnych oraz przystępuje raz w miesiącu do sakramentu pokuty i pojednania. W miesiącach październiku i maju angażuje się poprzez swoje uczestnictwo na nabożeństwach maryjnych.

Więcej informacji na temat bierzmowania można znaleźć na stronie Dekanatu Niedobczyce – Kliknij, aby przejść do strony


FORMULARZ BIERZMOWANIA
(wypełnia kandydat, który po rocznym przygotowaniu przystąpi do bierzmowania 15 maja)    Kliknij zielone pole, aby sprawdzić wolną intencję. Brak zielonych pól oznacza , że nie ma już wolnych intencji w danym miesiącu. Aby zamówić Mszę św. przejdź do zakładki Intencje mszalne