czwartek, 23 maja, 2024

Bierzmowanie


Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ścślej wszczepić w Chrustusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).


BIERZMOWANIE 2024


Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w naszej parafii w dniu 7 maja o godz. 18.00.

Przygotowując się do przyjęcia bierzmowania każdy kandydat uczestniczy:

  • w spotkaniach formacyjnych w grupach z animatorami, które odbywają się w oratorium bądź domu parafialnym w wyznaczonych terminach (raz w miesiącu),
  • we mszach św. w intencji młodzieży sprawowanych raz w miesiącu w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.15.

Ponadto każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy regularnie we mszach św. niedzielnych, przystępuje raz w miesiącu do sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestniczy w nabożeństwach według roku liturgicznego.


FORMULARZ