Święto służby ołtarza

W minioną sobotę, we wspomnienie św. Tarsycjusza, nasi ministranci, lektorzy, a także szafarze, obchodzili swoje święto. Podczas uroczystej Eucharystii grono ministrantów powiększyło się o dziesięciu nowych kandydatów. Chłopcy złożyli przysięgę i otrzymali stroje ministranckie. Ponadto siedemnastu dotychczasowych kandydatów po raz pierwszy włożyło kołnierze na znak, iż od tej chwili w pełni już przynależą do wspólnoty ministrantów.

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną