poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
Aktualności

Uczyńmy coś dobrego!

„Uczyńmy coś dobrego!” – Pod takim hasłem, w minioną sobotę, odbył się w kolejny XIX Bezalkoholowy Charytatywny Bal Karnawałowy zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej we współpracy z Domem Kultury w Niedobczycach. Bal był nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale także do podzielenia się swoimi dobrami z potrzebującymi, zwłaszcza osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Dochód z imprezy jest bowiem każdego roku przeznaczany na działalność prowadzoną przez członków naszej Akcji Katolickiej, którzy znaczną część pozyskiwanych dochodów przeznaczają na spotkania, wycieczki i pielgrzymki naszych niepełnosprawnych parafian.

Za to wielkie zaangażowanie w tak ważną działalność składamy im ogromne Bóg zapłać. Wielkie podziękowania kierujemy również w stronę osób, które wzięły udział w Balu, a także tych, którzy sponsorowali sobotnią imprezę!

Więcej o Balu można będzie przeczytać w lutowym numerze naszego miesięcznika "Serce".