Alleluja! Jezus zmartwychwstał!

Jezus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jezu Chryste, który prawdziwie powstałeś z martwych, który ukazałeś się uczniom i Piotrowi, który pokazałeś Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony, który poszedłeś do Emaus ze swoimi smucącymi się uczniami, który uradowałeś Matkę swoją i Marię Magdalenę, który nam przynosisz radość… Jezu Chryste, Odkupicielu świata, przemieniaj nieustannie nasze serca!

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną