Bądźmy solidarni…


Drodzy Parafianie,

Od kilku dni pojawiają się prośby o indywidualne udzielanie Komunii św.
Zdaje sobie sprawę, że dla wielu z Was brak możliwości przyjęcia Ciała Chrystusa jest trudny i bardzo bolesny. To zrozumiałe i świadczy o wielkim przywiązaniu do Eucharystii.
Proszę jednak nie zapominać, że mamy sytuację wyjątkową, w której biskupi zachęcają do przyjmowania Komunii św. duchowej.
Jeżeli zaczniemy udzielać Komunii eucharystycznej kolejnym osobom, to powstaje pytanie: dlaczego nie wszystkim? A to prosta droga do stwarzania zagrożenia zarażenia koronawirusem. My, księża, nie mamy rodzin, w razie śmierci nie osierocimy dzieci, ale Wy musicie swoje dzieci czy wnuki wychować. Nie chcielibyśmy, aby przez nasze ręce ktokolwiek został zarażony.
Proszę więc o uszanowanie decyzji biskupów, dla których podejmowane obecnie decyzje nie są łatwe, ale konieczne. My wszyscy tworzymy Kościół i jako wspólnota bądźmy teraz jeszcze bardziej solidarni, bo tylko w ten sposób możemy pokonać wszelkie zło.
Niech ten trudny czas, w którym wierni nie mogą przyjmować Eucharystii, sprzyja szczerej modlitwie, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego oraz refleksji nad tym, jaka jest nasza wiara. Może jest to czas, aby dogłębnie zastanowić się nad tym, kim dla mnie jest Bóg. Czy potrafię nawiązać z Nim relację bez zewnętrznych form praktykowania kultu? Może właśnie tęsknota za Ciałem Chrystusa uzmysłowi nam wszystkim, jakie dobro mieliśmy na wyciągnięcie ręki.

Szczęść Boże!
ks. Stanisław

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną