Charyzmaty szkołą wiary

Piątkowe spotkanie grupy dyskusyjnej Światło Wiary skupiało się wokół charyzmatów, które są szkołą wiary. Konferencję na ten temat wygłosił ks. Bartosz Jankowski. Czym jest charyzmat? To 7 x d, czyli dar Ducha darmo dany dla dobra drugiego. Zatem z jednej strony jest to dar Ducha Świętego, na który w żaden sposób nie zasłużyliśmy, z drugiej strony charyzmat jest dany człowiekowi dla służby Kościołowi czy drugiemu człowiekowi.

Więcej o konferencji i samych charyzmatach można będzie przeczytać w styczniowym numerze "Serca".

Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną