Koronka pod krzyżem


Wczoraj o godz. 15.00 na ulicach miast całego świata wierni odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na zaproszenie Legionu Maryi nasi parafianie zgromadzili się na placu kościelnym przed krzyżem misyjnym, by dołączyć do tej olbrzymiej armii ludzi proszących Pana Boga o łaskę miłosierdzia.


Kolorem zielonym oznaczono terminy wolnych intencji, w celu zamówienia intencji należy skontaktować się z kancelarią parafialną